ΨΥΧΗ - ΝΟΥΣ

2016-09-05 14:26

"Αρχαία" Ελλάδα....

"Απεκαλείτο δε (η ψυχή) γλυκύ τέκνον του Διός... 
Λέγει λοιπόν η ψυχή...."Εν μέσω των διανοιών του πατρός κατοικώ εγώ η ψυχή, που εμψυχώνω τα πάντα, με την θερμότητα. Διότι έθεσε τον μεν νουν εντός της ψυχής, την δε ψυχήν εντός του οκνηρού σώματος, ημάς (το νουν και την ψυχή) εγκατέστησεν ο πατήρ των ανθρώπων και των θεών..." (Τα Ορφικά)

 

"Νέα" Ελλάδα...

"Όλο το σύνολο των πληροφοριών (νους;) περιέχονται στο σύμπαν και εισερχόμενες στον κατάλληλο βιο-υπολογιστή (ανθρώπινο σώμα), μέσω της ενέργειας (ψυχή;) - μπορούν να διαβαστούν.. πληροφορίες και ενέργεια (νους και ψυχή;) είναι η πραγματική μας φύση - ζούμε σε ένα matrix - και ο άνθρωπος οφείλει μέσω της γνώσης να καλλιεργεί την πνευματικότητά του προκειμένου να μπορέσει να διαβάσει τις πληροφορίες - να θυμηθεί" (Δανέζης) - (με ελεύθερη απόδοση)

 

Ελλάδα...

Μήπως η επιστήμη σήμερα αρχίζει να θυμάται αυτό που οι πρόγονοί μας ήδη γνώριζαν;..